Ömrüm Firar
 
gözlerinde yaşanır
bir ömrün sarhoşluğu
gibi bahar/ey yâr
ve serazâd bâkirliği
can’ın canım
yalar saçların yalazını:
 
duygular azâd
zaman firar
 
düşer ufkumuza ha/bire
kara kara yalnızlıklar
harlanır gözleri aşkın
sevda puslu bir hüzne dalar
-zaman tutuşur
-zaman yanar
tutunarak geleceğin duvarlarına
ömür kül olur
ve gül:
 
aşk ile solar
sevda firar
 
her gün bir kıyamet
çalar zaman kapısını
ki ecel haşrine komşuyuz her/an
ömrün bahar
yolum bahar
ve sevdamız
alev alev yorgun kar:
 
ey yâr
yaşam firar
 
bir düğünevi sarhoşluğu
ve telâşiyle duygular
yaşanır bir çırpıda zaman
bir adımlık an/heyecan
düşer burcumuza
mezartaşımız
ve soğuk gölgesi ölümün:
 
yürek perişan
ömrüm firar
Hasan Ali Kasır