Melce

Bir kâse su gibi dökülse kuma 
Kuramlar kollayan dik başlı aklım 

Rüzgârın başıma verdiği şekil 
Yol olsa içimin ormanlarında 

Unutsam eşyanın gürültüsün 
Rengini suların tadını gülün 

Günleri bir secde hızıyla geçip 
Erişsem mahşere bir iftar gibi 

Genişle ey kalbim kardan sözlerle 
Ayıkla ve yıka pıhtılarını

M. Akif İNAN