Hüsn ü Aşk

HÜSN ü AŞK حسن و عشق Naci OKÇU Şeyh Galib eserin “sebeb-i te’lîf” bölümünde, kendisinin de bulunduğu bir mecliste Nâbî’nin Hayrâbâd adlı eserinin methedildiğini, bir benzerinin yazılamayacağı ileri sürülünce Hayrâbâd’ın bazı kusurları olduğunu söyleyerek bu görüşe karşı çıktığını, meclistekilerin daha iyisini yazmak mümkünse bunu kendisinin yapmasını istediklerini anlatır. İki yıl önce divanını tertip eden ve

Klasik Türk Müziği

Ahmet GÜMÜŞTEKİN Kendi tarihi gelişimi içersinde, saray, tekke ve medreselerden destek görmüş, kısmen de olsa zümre müziği diyebileceğimiz Klasik Türk Müziği’ni, “tarihi süreç içersinde tek sesli olarak gelişen, yenilenen; kendine öz makam, usul ve tekniğe sahip, sesli ve sözlü Türk Sanat türü”dür diye tanımlayabiliriz. Bugün üzerinde çok tartışılan bir sisteme sahiptir ve yaklaşık adları belli

Andırın’ı Tanıyalım

No related posts.

Yahya Kemal

Yahya Kemal BEYATLI Yazar : Önder GÖÇGÜN, Prof. Dr. Fazlı GÖKÇEK, Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (İnc.) Basım Yılı : 2015 Basım Yeri : Ankara TDK Cilt / Dizi / Sayı : Dil : ISBN : 9789751631190 Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin seçkin isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı, “Bu dil, ağzımda annemin sütüdür.” şeklinde ifadesini bulan engin Türkçe sevgisi ile Türk diline gönül

Maraşlı Âşık Behlül

Maraşlı Âşık Behlül Ali: Âşık Behlül ile Güllü Fadime’nin Türküsü Yazar : Ali KARAÇALI, Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (İnc.) Basım Yılı : 2015 Basım Yeri : Ankara Cilt / Dizi / Sayı : Dil : ISBN : 9789751620958 Başlangıcı tarihin derinliklerine uzanan âşıklık geleneği yurdumuzun kimi bölgelerinde diğer yerlere göre daha canlı yaşatılmaktadır. Maraş ve Elbistan çevresi