Susuşlar

sen gidiyorsun git herşeyler gitsin
bu çiçekler bu bahar bana neyler gitsin
herşey bölünür ama bir bölünmezlik vardı
yalnız onu aldım başka herşeyler gitsin

bir bağlılık anıtı gibidir duruşların
bu kalsın bana öbür bütün huylar gitsin

bu şavktır gözlerinde yalnız onu koru
ki evreni ışıtır güneşler ve aylar gitsin

gel gül çağına çek bizi gül çağına
kim getirmiş bunca yönleri kuzeyler batılar gitsin

ıı.
sen gidiyorsun git herşeyler gitsin
yaralar ve acılar bu cana neyler gitsin

ben taş değilim kent kaldırımlarına konmuş
bunca tepeleyişler anlamsız deneyler gitsin

öyle bir acı yangını sarsın ki yürekleri
inler ve bağrı deler neyler gitsin

beni al dağ başlarına çek beni
bütün yerleşme yerleri kentler ve köyler gitsin

bir tohum yarar toprağı ve gökleri görür
seni görür bir seni başka herşeyler gitsin

ııı.
sen gidiyorsun git herşeyler gitsin
bu ölüm bu ölüm bana neyler gitsin

kalbim sonsuzca sana akar kalbim
bunca denizler körfezler koylar gitsin

sen yetersin bize ey sonsuz ve derin ırmak
bu su birikintileri dereler çaylar gitsin

bir bitmez hüzünle bakışların kalsın
sana uymaz bütün ölçü ve boylar gitsin

yalnız o günleri kalsın bir o günler
atıver başka vakitleri yıllar ve aylar gitsin

Osman SARI